ضمن تبریک 1392/02/01
 
سیمین دوباره افتخار آفرید.
کسب رتبه جهارم کشوری در آزمون دکتری زبان انگلیسی توسط زبان آموز سیمین جناب آقای مصطفی پور حاجی را به موسسه سیمین تبریک می گوییم.
با آرزوی موفقیت برای تمامی دوستان.

 
توجه 1391/11/29
 
برگزاری کلاس های زبان انگلیسی ویژه متقاضیان آزمون کارشنسی ارشد دانشگاه آزاد ارشد.
شروع دوره شنبه92/1/17
پایان دوره 92/3/4
ثبت نام آغاز شد.